Besparelser for Hartz IV-mottakere: panelene

Hartz IV-mottakere må alltid spare ekstremt. Svært få mennesker vet at det er en såkalt "tavlebutikk" i nesten alle byer. Der får du gratis mat hver uke (eller hver 14. dag) i utrolig store mengder (ca. 100 Euro).

Det meste av tiden trenger du en kupong for disse butikkene, som i de fleste tilfeller er utstedt av Diakonie. Sjenanse noe vlt. du bør overvinne. Du får virkelig god mat der og kan spare godt.

Bare google for "The Chalkboard" og se om det er en slik butikk i byen din. Ellers hjelper en samtale i den lokale Diakonie eller samfunnet.

Week 9 | September 2021